پذیرش تحصیلی سال جدید

  •  مدارک عمومی جهت تشکیل پرونده : 

 یک قطعه عکس

رزومه

انگیزه نامه

مدارک دانشگاهی به همراه ریزنمرات

مدرک پیش دانشگاهی به همراه ریزنمرات

مدرک زبان فرانسه

توصیه نامه (در صورت وجود)

گواهی کار (در صورت وجود)

دیدگاهات بسته شده اند.