پذیرش زبان

برای ادامه تحصیل در فرانسه نیاز به تسلط به این زبان دارید. دوستای عزیزم که امکان خواندن زیان فرانسه در ایران را ندارید و تصمیم دارید در این کشور ادامه تحصیل بدهید، پیشنهاد من به شما گذرانده یک دوره یکساله زبان در دانشگاهها و یا الیانس فرانسه هست. برای شروع اقدام کنید……………………………..

زبان فرانسه

زبان فرانسوی یا فرانسه یکی از زبان‌های رومی است که به وسیلهٔ ۱۳۶ میلیون نفر در سراسر جهان به عنوان زبان مادری گویش می‌گردد. درحدود ۱۹۰ میلیون نفر، فرانسوی را به عنوان زبان دوم صحبت می‌کنند، و۲۰۰ میلیون نفر دیگر هم آن را به عنون یک زبان دوم اکتسابی استفاده می‌کنند. اجتماعات گویش‌کننده به فرانسوی در ۵۷ کشور و قلمرو حضور دارند. اکثر … ادامه زبان فرانسه

فروش نرم افزارهای آموزشی زبان فرانسه

فروش نرم افزارهای آموزشی زبان فرانسه توسط مهرداد فتاحی مدرس و مترجم زبان فرانسه؛ لیست نرم افزارها: Antidote 2014: نرم افزار فوق حرفه ای برای غلط گیری متون. Le petit Robert 2014 Le petit Larousse Le Robert &Collins Windows 7 Version française Office Version française برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید لطفا…..