نمونه سوالات آزمون TEF
۲,۱۱۳ نظر

نمونه سوالات آزمون TEF

آزمون TEF شامل چهار بخش است . نمونه سوالات هر بخش را از لینک های زیر دانلود کنید. comprehension_orale expression_ecrite expression_orale tef lexique_structure