یادگیری زبان در کشور فرانسه
۲,۰۱۱ نظر

یادگیری زبان در کشور فرانسه

زبان زندگی، تحصیل ، علم و کار زبان فرانسه است. بهمین منظور مردم فرانسه بطور عام و اساتید دانشگاه بطور اخص با دانشجویان خارجی که به زبان فرانسه تسلط پیدا کنند و با فرهنگ آن کشور آشنا شده باشند با احترام خاصی برخورد می کنند.[ادامه نوشته …]

نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرانسه
بدون نظر

نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرانسه

۱۱۳۱azmoon ۱۱۳۱_pasokhnameh_a89 motaleate france 90 1131_a90 motaleate france pasokhname 1131_p_a90

نمونه سوالات DELF سطح B1
۱,۸۶۲ نظر

نمونه سوالات DELF سطح B1

 b1_exemple1_candidat  / b1_exemple1_son3 /   b1_exemple1_son2   /b1_exemple1_son1  b1_exemple2_candidat/ b1_exemple2_son1/ b1_exemple2_son2 / b1_exemple2_son3 b1_exemple3_candidat/ b1_exemple3_son1/b1_exemple3_son2/ b1_exemple3_son3