رزرو خوابگاه

سکونت در فرانسه: برای اقامت در فرانسه میتوانید از یکی از سایتهای زیر گواهی موقت محل سکونت جهت ارائه به سفارت فرانسه دریافت کنید. www.mon-logement-etudiant.fr www.leboncoin.fr www.logement-etudiants.fr www.annonces-colocation.fr www.recherche-colocation.com www.adele.org apel75.com www.ciup.fr www.crous.fr www.pap.fr

دانشگاههای انگلیسی زبان فرانسه

رشته های زیر به زبان انگلیسی در دانشگاههای فرانسه تدریس میگردد:                  نام رشته                              نام دانشگاه                                                       شهریه ارتباط تصویری                 مدرسه ارتباط تصویری پاریس              … ادامه دانشگاههای انگلیسی زبان فرانسه

شهرهای مهم فرانسه

بوردو  فرودگاه بین المللی، ایستگاه قطار اروپایی، محورهای اصلی بزگراهها و جاده های اصلی، راه دریای به اقیانوس اطلس و بندر ، مرکز آکیتن،دریچه ای رو به جهان را برای بوردو می گشایند. بوردو قطب اروپایی فناوری پیشرفته ، شهر تبادلات بین المللی، پایتخت جهانی شراب ومرکزاقتصادی جنوب غربی فرانسه است و به طور اخص … ادامه شهرهای مهم فرانسه

درباره وسعت فرانسه

مساحت کشور فرانسه:۵۵٠٠٠٠ کیلومتر مربع و وسیع ترین کشور اروپای باختری است ( نزدیک یک پنجم مساحت اتحادیه اروپا) و منطقه دریایی وسیعی را در اختیار دارد ( منطقه اقتصادی که در ١١ میلیون متر مربع گسترده شده است). سطح فرانسه شبیه به یک شش ضلعی است. فرانسه اروپایی به ٢٢ ناحیه تقسیم شده است … ادامه درباره وسعت فرانسه