چرا فرانسه ؟

فرانسه که به عنوان یکی از کشورهای مهم در حوزه هنر و فرهنگ شناخته شده است، چهارمین قدرت صنعتی جهان است و در میان اولین کشورهای صادرکننده جهان محسوب می شود. به عنوان قطب ابتکار و نوسازی علمی و فناوری درجه اول، فرانسه نتایج برجسته اش را مدیون توانایی پژوهشی و موفقیتهایش در زمینه های بسیار متنوع نظیر فضا، حمل و نقل، الکترونیک، مخابرات، شیمی، بیوتکنولوژی و بهداشت است. فرانسه با رویی گشاده به سوی جهان، از فعالان جامعه اروپایی است و برای ساختن اروپایی اقتصادی در ابعاد انسانی و اجتماعی فعالانه می کوشد. فرانسه هر ساله بیش از ٢٣ درصد از بودجه ملی را به آموزش اختصاص می دهد و به دقت کیفیت آموزشهای ارائه شده و مدارک اعطا شده را زیر نظر دارد.

آموزش عالی فرانسه از سنتی دور منشا می گیرد و اکنون در شکلی متحول یکی از متنوع ترین و کارآمد ترین نظامهای آموزشی است. ضمن آن که اصالت خود را به عنوان یک نظام عمومی قوی که کیفیت تحصیلات و آموزشهایی را که بخشی از هزینه های آن توسط دولت فرانسه پرداخت می شود، حفظ کرده است. عالی بودن مدارک فرانسوی بر روی شبکه به هم پیوسته موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی با اعتبار و شهرت جهانی تکیه دارد. (بیش از ٣٠٠٠ موسسه شامل ٩٠ دانشگاه، ٢۴٠ مدرسه عالی مهندسی، ٢٣٠ مدرسه عالی بازرگانی و ٢٠٠٠ موسسه متشکل از مدراس عالی هنر و معماری، آموزشهای پیراپزشکی و غیره) در موسسات دولتی مانند دانشگاهها، دولت مستقیماً سهم بزرگی از هزینه آموزش هر یک از دانشجویان را می پردازد (حدود ۷٠٠٠ یورو در سال) و در حال حاضر هزینه ثبت نام دانشگاهها در فرانسه در میان کمترین هزینه های ثبت نام در جهان است. از سوی دیگر، نزدیک ٢٠٠ میلیون نفر در جهان به زبان فرانسه تکلم می کنند: تسلط و آشنایی کامل به این زبان دسترسی ویژه به بیش از ۴۷ کشور از ۵ قاره جهان را ممکن می کند.