درباره وسعت فرانسه

مساحت کشور فرانسه:۵۵٠٠٠٠ کیلومتر مربع و وسیع ترین کشور اروپای باختری است ( نزدیک یک پنجم مساحت اتحادیه اروپا) و منطقه دریایی وسیعی را در اختیار دارد ( منطقه اقتصادی که در ١١ میلیون متر مربع گسترده شده است). سطح فرانسه شبیه به یک شش ضلعی است. فرانسه اروپایی به ٢٢ ناحیه تقسیم شده است و ٩۶ دپارتمان دارد که به نظم الفبایی شماره گذاری شده اند (آخرین ارقام پلاکهای اتومبیلها). به این تعداد دپارتمانهای ماورای دریاها DOM شامل گوادلوپ، مارتینیک، گویان و لارئونیون می شوند و چهار سرزمین ماورای دریاها TOM شامل پلی نزی فرانسوی، کالدونیای نو، والیس و فوتونا، زمینهای جنوبی و قطب جنوب فرانسوی و مناطق کلکتیوی دارای جایگاه خاص یعنی مایوت و سن پی یر و میکلون افزوده می شوند. کشورهای هم مرز بلژیک، لوگامبورگ، آلمان، سوییس، ایتالیا، اسپانیا، موناکو و آندورا، بریتانیا از طریق تونل زیر مانش یا قایق

  راجع به جغرافیا و اقلیم

وضعیت جغرافیایی فرانسه یکی از متنوع ترین وضعیت در اروپا است : دشتها، کوهستانهای قدیمی، سلسله جبال کوههای مرتفع، جلگه هها، ساحلهای اقیانوسی و مدیترانه یی. رشته کوههای اصلی: آلپ که قله آن مون بلان بلند ترین قله اروپای باختری ۴٨٠٧ متر ارتفاع دارد) پیرنه، ژورا، آردن، رشته کوه مرکزی وله وژ. ساحلهای مرزی : سواحل مرزی فرانسه را به چهار دریا متصل می کنند (دریای شمال، دریای مانش، اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه). فرانسه دارای ۵۵٠٠ کیلومتر ساحل مرزی است. راجع به آب و هوا  نیز فرانسه از آب و هوایی معتدل و چهار فصل برخوردار است که بر حسب نواحی کمی متفاوتند:

برتانی و نورماندی : آب و هوای اقیانوسی مرطوب ( زمستان ملایم ٧ درجه و تابستان خنک ١۶ درجه)

اکیتن : آب و هوای اقیانوسی و مدیترانه یی ( زمستان ۵ درجه و تابستان ٢٢ درجه با بارانهای فراوان در بهار)

شرق و شمال غرب : آب و هوای نیمه قاره یی زمستان سرد و برفی: ١ درجه و تابستان گرم و توفانی : ٢٠ درجه)

جنوب : آب و هوای مدیترانه یی ( زمستان ملایم ۶ درجه و تابستان گرم: ٢٠درجه)

ویژگی آب و هوا در مناطق کوهستانی زمستان طولانی و برفی و تابستانی گرم و توفانی با تفاوتهای بزرگ بسته به دامنه ها و عوامل ریز آب و هوایی است.

اما محیط زیست :

مناطق کشاورزی و جنگل ۴٨ میلیون هکتار یعنی ٨٢ درصد فرانسه اروپایی را می پوشاند. پوشش جنگلی به تنهایی ٢٧ درصد کشور را در بر می گیرد و بعد از سوئد و فنلاند سومین پوشش را در اتحادیه اروپا تشکیل می دهد. در حالی که ١٣۶ نوع درخت در فرانسه شناخته شده است که در یک کشور اروپایی امری استثنایی محسوب می شود. تعداد حیوانات بزرگ جنگلی نیز افزایش یافته است: تعداد گوزن در ٢٠ سال دو برابر و تعداد آهو سه برابر شده است. برای حفظ و ارتقای میراث طبیعی فرانسه، دولت ۶ پارک ملی، ١٢٨ ذخیره طبیعی، ۴٣٠ منطقه حفاظت شده طبیعی و ٢٩٩ پایگاه حفاظت شده ساحلی ایجاد کرده است. به این تعداد باید ٢٩ پارک طبیعی ناحیه یی را با وسعت ٧ درصد کشور فرانسه افزود.
١١/٢٢ میلیارد یورو برای حفاظت محیط زیست به عبارتی ٣٨٠ یورو به ازای هر نفر هزینه می شود. مدیریت آبها و فاضلابها سه چهارم این هزینه کل را تشکیل می دهد. درباره جمعیت نیز باید بگوئیم که در پایان سرشماری مارس ١٩٩٩، فرانسه اروپایی و ماورا دریاها در اول ژانویه ٢٠٠٠، ۴/۶٠ میلیون نفر جمعیت داشته است. از این میان ۴ میلیون خارجی بوده اند که ۵/١ میلیون نفر توابع کشورهای اتحادیه اروپا بوده اند. جمعیت فرانسه ١۶ درصد جمعیت اتحادیه اروپا است.