اجازه کار حین تحصیل در فرانسه

اشتغال به کار حین تحصیل

در فرانسه، کار کردن حین تحصیل برای  کسب درآمد امکان پذیر است

هر دانشجوی خارجی، پس از ثبت نام در یک موسسه آموزشی که عضویت در نظام تامین اجتماعی دانشجویی را برای اش ممکن می سازد (و در صورت دارا بودن اجازه اقامت، چنانچه شهروند یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباشد)، می تواند حین تحصیل کار کند. این حق شامل کلیه دانشجویان خارجی می شود حتی شامل کسانی که برای نخستین بار و برای اشتغال به تحصیل در سال اول  به فرانسه می آیند و یا کسانی که به صورت تمام وقت در یک مدرسه آموزش زبان ثبت نام می کنند.

قانون فرانسه به دانشجویان خارجی اجازه می دهد حداکثر ۹۶۴ ساعت در سال کار کنند که برابر است با ۶۰% زمان عادی کار در فرانسه. با یک کار نیمه وقت نمی شود از عهده تمام هزینه های زندگی برآمد، این درآمد در حد یک کمک خرج است. توجه به این نکته بسیار مهم است!

در فرانسه یک حداقل دستمزد وجود دارد که اصطلاحا به آن SMIC می گویند و میزان آن ۹ یورو ناخالص ( یعنی پیش از کسرکسورات اجباری تامین اجتماعی که حدود ۲۰% می شود) در ازای یک ساعت کار مفید است.

برای اشتغال به کار پاره وقت دانشجویی نیازی به دریافت« اجازه موقت اشتغال به کار » نیست .

اشتغال به کار دانشجویی در دانشگاه ها

دانشجویان خارجی می توانند در موسسات دولتی آموزش عالی نیز مشغول به کار شوند. قرارداد اشتغال برای کارهای زیر منعقد می شود: استقبال از دانشجویان، همراهی و کمک به دانشجویان معلول،کمک به آموزش، پشتیبانی انفورماتیکی و کمک به کاربرد فن آوری های نوین، مشارکت دربرگزاری برنامه های فرهنگی، علمی، ورزشی و اجتماعی، کمک به جا افتادن مشاغل، گسترش ارائه دوره های آموزشی .

قرارداد معمولا،  حداکثر برای یک مدت دوازده ماهه،  در فاصله زمانی اول سپتامبر تا ۳۰ ژوئن منعقد می شود. مدت کار مفید در فاصله زمانی اول سپتامبر تا ۳۰ ژوئن نمی تواند از ۶۷۰ ساعت و در فاصله زمانی اول ژوییه تا ۳۱ اوت، از ۳۰۰ ساعت تجاوز کند.

دانشجویان بهره مند از این قراردادها، با رعایت انضباط،  همزمان به کار و تحصیل اشتغال خواهند داشت : نحوه اشتغال و انجام حجم کار مفید پیش بینی شده در قرارداد، متناسب با حجم دروس دوره آموزشی دانشجو برنامه ریزی شده است  به طوری که  دانشجو بتواند همزمان به کار و تحصیل بپردازد.

منبع: http://www.iran.campusfrance.org