به ما در تلگرام هم بپیوندید…..
بدون نظر
TCF (Test de Connaissance du Français)
بدون نظر

TCF (Test de Connaissance du Français)

تقویم سالانه آزمون TCF-TP تا پایان سال ۲۰۱۵ TCF Tout Public 2015-3

تدریس خصوصی فرانسه
۹۱ نظر
نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرانسه
بدون نظر

نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرانسه

۱۱۳۱azmoon ۱۱۳۱_pasokhnameh_a89 motaleate france 90 1131_a90 motaleate france pasokhname 1131_p_a90

برگه‌ها 1 of 2