لیست مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش فرانسه

لیست مدارک مورد نیاز دانشجویان فرانسه   ۱-انگیزه نامه (Lettre de motivation ) الف) دلایل انتخاب کشور فرانسه از نقطه نظر علمی ، دانشگاهی و فرهنگی و شرایط ویژه زندگی . ب) امکانات دولت فرانسه برای دانشجویان خارجی . ج) مزیت های ادامه تحصیل در رشته متقاضی در فرانسه از نظر ویژگیهای دانشگاههای فرانسه . … ادامه لیست مدارک مورد نیاز جهت اخذ پذیرش فرانسه